Desegni Kune Daŭran Pacon en la Mondo


Dum la jaroj la plejparto de la homoj ĉiam deziris daŭran pacon; ili preĝadis je ĝi, imagadis ĝin, laboradis por ĝi ekde pretermemoraj tempoj. "Paco" estas celo de multaj religioj kaj de multaj ideologioj.

Daŭra paco ankoraŭ ne realiĝas en la mondo pro la (foje grandaj) malsamecoj pri tio, kion ni volas diri per "paco sur la Tero". Ĉar ni ne havas unuiĝintan, komunan ideon pri la koncepto, "paco sur la Tero" neniam povos okazi. Anstataŭe, fine ni ĉiam batalas por nia versio de "paco", kaj surpriziĝas, ĉar daŭra "Paco sur la Tero" neniam vere okazos.


Ni scias, ke ĉia pacperiodo en la homa historio finiĝis en milito, tial, kiel devas aperas "Paco sur la Tero", por ke ne reokazu militon?


Se ni ne povas respondi al ĉi tiu demando, ni neniam okazigos veran "Pacon sur la Tero".


Ni devus lerni imagi plej detale kiel eble, kion formus veran "Pacon sur la Tero", kaj poste, havante ĉiuj malsamajn konceptojn pri la ideo, ni devus lerni, kiel kunigi niajn malsamecojn en modeloj (aŭ per iu ajn alia taŭga rimedo, ekz. per "gedanken-pruvoj", meditado, saĝularoj, k.t.p.), por atingi unuiĝintan ideon pro tio, kio devas esti "Paco sur la Tero", ĉar nur unu de ĉiuj kundividata versio de la realeco povas montriĝi laŭvice – ni devas certiĝi, ke ĉi tiu realeco estas realeco akceptinda de ĉiuj, kiuj devos travivi ĝin – ĉi tial ni devas "disegni" unue modelon de nia komuna de ĉiuj kundividenda realeco, ni devas vidi, ke ĝi plaĉas al ni, kaj poste komenci kunrealigi ĝin kohere kaj entuziasme.


Unuigunte kaj kunigunte en unu modelo (aŭ aliamaniere) tutajn la malsamajn ideojn, kiujn eble ni havas pri la estonteco de la Tero, kaj celante poste al ĉi tiu unuigita idealo, ni evitus, ke okazus en la vera vivo konfliktoj, ĉar, resume, la militoj okazas, ĉar la homoj militas, por ke la Paco okazu laŭ ilia volo.Do, por ke ni ja atingu realecon preferatan de ĉiuj, unue ni devas vidi tion, kion ni ja kune volas! Se ni ne povos akordiĝi pri tio, kion ni kune volas, ni nur strebe celos al realeco, kiun ni volus travivi individue – kaj, kompreneble, ĉi tio okazigus akordiĝon de niaj idealoj en la vera vivo, kun la akompananta suferado, kiun ni jam tre bone konas: socia kaj media disiĝo, kiu nur okazas, ĉar ni ne akordiĝas pri tio, kio plej konvenas al ni. Aliavorte – anstataŭ akordigi niajn malsamecojn sendanĝere per modeloj (aŭ per ia ajn rimedo), ni permesas la akordiĝon de niaj malsamecoj je vera tempo/spaco, kaj ni okazigas veran danĝeron kaj aflikton.


Oni ankaŭ prezentas plidetale la ideon pri modeli la estontecon de la Tero ĉe ModelEarth.Org .


Deziro:

Akordiĝu ĉiuj malsamecoj, ĉiuj polemikoj, kaj ĉiuj disputoj senofende per meditado, preĝado, modeloj – per ia ajn sanaj rimedoj – por bonfartigi ĉiujn estaĵojn, komence ĉiun nun troviĝantajn en ĉi tiu mondo estaĵojn! Ne estu estaĵoj, kiuj ne profitus bonege!


Meditado:

Trovu, aŭ imagu, ke estas, mensa spaco, en kiu akordiĝus sin tutaj la ideoj pri tio, je kio iu ajn povas kredi, ke devas simili sian estonteco, por ke estu evitata la okazo de konfliktoj en la vera vivo.


Bonvolu dediĉi vian praktikado al la plej bonega bonfarto de tutaj tri periodoj kaj dek direktoj de la spaco, komencante ĉi tie kaj nune sur la Tero.


Sinceran dankon


S-ro. Jan Hearthstone – ModelEarth.Org


Translated by David Curtis of Esperanto Association of Britain - www.esperanto-gb.org
The email address of the Secretary of SEA: sekretario@skotlando.org